I. Kotwiczenie konstrukcji stalowej.

 1. Przygotować podłoże, na którym posadowiona będzie konstrukcja stalowa.
 2. Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże było wyrównane i wypoziomowane.
 3. Konstrukcję stalową po zamontowaniu na wcześniej przygotowanym podłożu należy natychmiast zakotwiczyć.
 4. Jeżeli konstrukcja stalowa będzie posadowiona na glebie, należy zakotwiczyć ją kotwami o odpowiedniej długości, zależnej od rodzaju gleby będącej podłożem.
 5. Jeżeli gleba jest zwarta lub kamienista kotwa powinna mieć długość minimum 300 mm,  przy glebie mniej zwartej należy stosować kotwy o długości minimum 600 mm, a przy glebie piaszczystej należy stosować kotwy o długości minimum 1000 mm.
 6. Ilość kotew zależna jest od wymiarów ścian konstrukcji stalowej. Progu garażu nie kotwiczymy.Najpierw kotwiczymy ścianę dwiema kotwami, każda umiejscowiona 200 mm od końców ściany. Odległość między kotwami dzielimy na odcinki około 1500 mm i w każdym miejscu umieszczamy kotwę.
 7. Kotwę wbijamy do momentu oparcia się jej poprzeczki o powierzchnię kątownika ściany. Następnie przewiercamy dwa otwory o średnicy 5 mm przez poprzeczkę i kątownik ściany. Otwory powinny być wywiercone po obu stronach wbitej w ziemię kotwy. Poprzeczkę kotwy i kątownik ściany łączymy śrubą i nakrętką M10. Śruba powinna być na tyle długa, aby nakrętka została wkręcona całkowicie do końca.
  Uwaga: Przy stosowaniu kotew należy pamiętać, aby ich budowa umożliwiała połączenie z kątownikiem ściany.
 8. Przy kotwiczeniu konstrukcji stalowej na podłożu betonowym należy stosować metalowe segmentowe łączniki jednorozporowe 80 x 12 mm lub 100 x 12 mm.
  Uwaga:  Przy kotwiczeniu konstrukcji stalowej na podłożu betonowym, nie wolno stosować łączników rozporowych, w których element rozporowy wykonany jest z plastiku
 9. Podłoże betonowe (posadzka) powinno mieć grubość co najmniej 150 mm. Podłoże betonowe (murek) powinno mieć  grubość co najmniej 150 mm i szerokość co najmniej 100 mm. Podłoże betonowe lub murek powinny mieć wymiary powiększone o około 200 mm od wymiaru konstrukcji stalowej.
 10. Konstrukcję stalową można posadowić na wkopanych w glebę lub ułożonych na glebie luźnych elementach wsporczych (np. pustak, płyta chodnikowa itp.). Dla pojedynczej konstrukcji stalowej  ilość elementów wsporczych powinna wynosić 6 sztuk. W przypadku gdy garaż jest większy liczbę elementów wsporczych należy proporcjonalnie zwiększyć.
  Uwaga: Konstrukcji stalowej posadowionej na wkopanych w glebę lub ułożonych na glebie luźnych elementów wsporczych (np. pustak, płyta chodnikowa itp.)  nie można kotwiczyć za pomocą metalowych jednosegmentowych łączników jednorozporowych lecz za pomocą kotew.
 11. Ilość łączników obliczamy w sposób podany w punkcie 6.
 12. Przewiercamy wiertłem do metalu otwór o średnicy 12 mm przez kątownik ściany. Następnie za pomocą wiertarki udarowej z wiertłem do wiercenia w betonie o średnicy 12 mm, wiercimy poprzez otwór w kątowniku ściany otwór w podłożu betonowym o głębokości równej długości elementu rozporowego zastosowanego łącznika.
 13. Osadzamy łącznik rozporowy w otworze i przykręcamy śrubę do oporu.


II. Obróbka progu.

 1. Próg po zakotwiczeniu konstrukcji stalowej należy zabetonować. Przejechanie pojazdem po niezabetonowanym progu może być przyczyną jego uszkodzenia lub wygięcia.
 2. W przypadku konstrukcji stalowej  posadowionej na glebie lub na elementach wsporczych, należy wykopać wzdłuż progu i bezpośrednio pod nim rów o głębokości około 200 mm i szerokości około 400 mm. Rów należy dokładnie wypełnić betonem w taki sposób, aby utworzył on spad zaczynający się od pozimu górnej części progu, a kończący się na poziomie gleby.
 3. W podobny sposób można dodatkowo wykonać spad od strony zewnętrznej konstrukcji stalowej. Należy jednak pamiętać, że wysokość spadu powinna zaczynać się od dolnej krawędzi bramy.
 4. W przypadku konstrukcji stalowej  posadowionego na posadzce betonowej należy postępować podobnie jak w punkcie 2., z tym, że wykuty rów powinien mieć głębokość około 100 mm.

III. Informacje ogólne.

 1. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczone farbą podkładową należy pomalować farbą nawierzchniową.
 2. Elementy konstrukcji stalowej wykonane są z kształtowników ocynkowanych, które należy we własnym zakresie pomalować farbą nawierzchniową, w szczególności zabezpieczając miejsca spawów i skręcania. Pomalowanie konstrukcji uchroni te elementy przed powstaniem korozji.
 3. Zawiasy należy pomalować oraz co najmniej raz na kwartał zakonserwować smarem maszynowym.
 4. Do bieżącego czyszczenia konstrukcji stalowej należy używać ciepłej wody z niewielką ilością nieagresywnego środka czyszczącego.
 5. Ewentualne przyklejone zanieczyszczenia odmoczyć za pomocą ciepłej wody z niewielką ilością środka czyszczącego, a następnie ostrożnie zetrzeć za pomocą ściereczki bawełnianej lub celulozowej.
 6. Zabrania się stosowania do czyszczenia konstrukcji stalowej środków do szorowania, ściereczek z warstwą szorującą lub rozpuszczalników (np. aceton, nitro i innych), gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni konstrukcji garażu.
 7. W okresie  zimowym należy usuwać nadmiar śniegu z dachu. Należy przy tym pamiętać aby narzędzie, którym usuwany będzie śnieg powinno być wykonane z materiału nie powodującego uszkodzeń powierzchni dachu.
 8. Podczas usuwania śniegu z dachu należy stosować metody pracy, sprzęt i narzędzia zabezpieczające przed wypadkiem.
 9. W przypadku zakupu produku z blachy akrylowej klient zobowiązany jest we własnym zakresie do niezwłocznego ściągnięcia folii zabezpieczejącej.

IV. Warunki gwarancji.

 1. Producent udziela gwarancji na konstrukcję stalową na okres jednego roku.
 2. Gwarancja obejmuje konstrukcję stalową.
 3. Uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, rysy itp.) nie podlegają reklamacji.
 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie zdjęć z dokładnym opisem usterek oraz kopii dowodu zakupu na adres mailowy.
 5. W ramach gwarancji Klientowi przysługuje prawo do naprawy wadliwej konstrukcji stalowej, jej  wymiany w przypadku nie dającej się usunąć wady lub bonifikaty cenowej obiektywnie odpowiadającej obniżeniu wartości użytkowej konstrukcji stalowej.
 6. Gwarancja obejmuje nieodpłatne usunięcie wad konstrukcji stalowej, to jest takich wad, które uniemożliwiają spełnianie funkcji wyrobów określonych w instrukcji obsługi.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo wykonania oględzin przedmiotu reklamacji w celu oceny jej zasadności.
 8. Klient zobowiązany jest do udostępnienia w uzgodnionym terminie i na określony czas dostępu do reklamowanej konstrukcji stalowej, w celu wykonania oględzin, ekspertyz i usunięcia wad.
 9. Sposób usunięcia wady leży w gestii firmy KONSTAL sp. z o.o.
 10. Firma KONSTAL zobowiązuje się do usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji konstrukcji stalowej  w terminie do 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji. W przypadku gdy naprawa wymaga wymiany części, które należy sprowadzić od producenta, czas usunięcia reklamacji wydłuża się do 30 dni.
 11. Gwarancją nie są objęte czynności, które Klient  jest zobowiązany wykonać sam, to jest kotwiczenie, zabezpieczanie progu i malowanie konstrukcji.


 

Koszyk
produktów: 0
wartość: 0 zł
rabat: 0 zł
w sumie: 0 zł
przejdź do kasy

Kontakt

% Kody rabatowe
wprowadź kod rabatowy

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Wiadomość
Odpowiedź w ciągu 24 godzin.
Wszystkie pola są wymagane.

Kalkulatory cen

Garaz
Brama
Kojec
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://www.konstal-garaze.pl/obowiazki-kupujacego-warunki-gwarancji.html